Lirik Lagu "Batu Akik - Widi Widiana"

Om Suastyastu, pastika ida dane sampun polih miarsayang tembang saking Widi Widiana sane wenten ring album Nasi Goreng Spesial, tembang Batu Akik silih tunggil tembang sane wenten irika, kadaut manah titiang jagi ngeshare liriknyane, mawinan tembang puniki becik tur wenten bebaudannyane sane kaunggahang ring video klipnyane.. pokok jeg mantap nike... (fans berat Bli  Widi WIdiana :) ) wkwk..ngih durusang manten cingakin ring sor puniki lirik tembang Batu Akik..

Lirik Lagu "Sing Kenken - Widi Widiana"

Om Suastyastu, mawali malih ring blog puniki, dumogi para semeton nenten madue rasa emed ngrauhin blog titiang puniki.. :) rahina mangkin titiang malih ngicenin lirik lagunyane/tembang bali saking Widi Widiana sane mamurda Sing Kenken, mangda ten penasaran langsung manten cingakin ring sor puniki...

Lirik Lagu "Kidang Sengap - Widi Widiana "

Hasil gambar untuk widi widiana
Om Suastyastu, rahina mangkin tiang jagi ngicenin lirik tembang pop bali duen Widi Widiana sane mamurda Kidang Sengap, tembang puniki silih tunggil sane wenten ring album Nasi Goreng Spesial. Nggih langsung kemanten cingakin ring ring sor puniki...

Lirik Lagu "Kapah Jumah - Widi Widiana"

Hasil gambar untuk widi widiana
Om Suastyastu, mapaiketan sareng postingan sane sampun lintang ngenenin indik Lirik Lagu "Cinta Materi - Widi Widiana" rahina mangkin malih tiang ngicenin lirik lagu Widi Widiana sane mamurda Kapah Jumah, tembang puniki wenten taler ring album Nasi Goreng Spesial. Nggih langsung kemanten cingakin ring sor puniki.