Monday, 31 October 2016

Kumpulan File Kuliah Bahasa Bali Lengkap!

Bagikan ini ke :

Om Swastyastu, kacunduk malih ring blog titiang sane alit puniki. Dumogi semeton sareng sami kenak lan rahayu, ring galahe sane becik puniki titiang jagi ngicenin utawi sharing tugas-tugas kuliah sane titiang karyanin dumun duk ngerereh gelar sujana. Dumogi prasida kaanggen olih ida dane rikala ngrereh refrensi utawi rikala ngaryanin tugas miwah sane tiosan, sane mapikolih becik. Sadurungne ampurayang dumun indik anggah-ungguhing basa titiang rikala ngaryanin postingan titiang puniki, kantun akeh sane nenten manut ring kayun ida dane sareng sami. Nggih langsung kemanten cingakin ring sor puniki tur rarisang download manten yening wenten sane manut sareng sane karereh.

Penulisan Fiksi & Non FiksiFile-file sane tiosan pacang kajangkepin malih benjang pungkur.
Yening ida dane madue file bahasa Bali sane maguna majeng panglimbak Bahasa  lan Sastra Bali, durusang share manten iriki utawi dados kirim manten ka email titiang

0 Tanggapan Artikel Ini:

Catatan sebelum berkomentar:
1. Berkomentarlah sesuai dengan postingan yang dibaca.
2. Link hidup pada komentar otomatis akan terhapus!
3. Komentar SPAM dan SARA otomatis dihapus!!!
4. Dilarang ngiklan di kolom komentar!
Mohon untuk dipatuhi demi kenyaman kita bersama
TERIMA KASIH.