Friday, 30 December 2016

Conto Pitaken Basita Paribasa

Bagikan ini ke :

Indayang artiang Basita Paribasa ring sor punikipa! Cawisannyane rerehang ring sornyane antuk nyocokang sane encen pinih patut/adung sareng lengkaranyane.

Pitaken/pertanyaan:
1. Enu belek pabaannyane, suba bani nglawan rerama.
2. Ia masumpah bani nyerahang sarin pagaene.
3. Dumadak ja pait getihne icening, lakar sekolahang apang dadi insinyur.
4. Lacure tuara dadi kelidin, mirib tulis gidate nyemah.
5. Jelema kuping tebel keweh nuturin.
6. Da guguna minyenne ia, sawireh bobabne nilun kuping.
7. Keweh ngajak anake cerik ento sawireh ia basang keranjang.
8. Sing ada gunane nuturang tuak labuh.
9. keweh ngajak timpal mamata pipis
10. yen suba kemikane manis, sinah mapikolih maidih-idihan.


Cawisan/jawaban:
1. Hasil kerja/dakin lima
2, cerik/cenik
3. Lantang tuuhne/panjang umur
4. Nasib
5. Bengkung
6. Sombong/bogbog
7. Koos/boros
8. Omongan ane suba liwat
9. melik
10. Alus

0 Tanggapan Artikel Ini:

Catatan sebelum berkomentar:
1. Berkomentarlah sesuai dengan postingan yang dibaca.
2. Link hidup pada komentar otomatis akan terhapus!
3. Komentar SPAM dan SARA otomatis dihapus!!!
4. Dilarang ngiklan di kolom komentar!
Mohon untuk dipatuhi demi kenyaman kita bersama
TERIMA KASIH.