Sunday, 20 August 2017

Lirik Lagu Bali "PHP - Naniq Anettya" + Video Clip

Lirik Lagu Bali "PHP - Naniq Anettya" + Video Clip - Om Swastyastu, Yening maosang tembang2 pop Bali ring panglimbak jagate mangkin, sampun akeh sane ngawetuang tembang2, artis2 lan band2 tembang pop Bali. Silih sinunggil penyanyi sane  hits, wenten Naniq Anettya. Tembang sane kamedalang punika wenten sane mamurda PHP. Tiang pinaka silih sinunggil fans saking Naniq Anettya puniki. Penasaran indik tembang2nyane? ring sor puniki sampun kasiagayang link liriknyane, plus kajangkepin sareng video clipnyane. Inggih langsung kemantenn cekidot....

Murda: PHP
Vocal: Naniq Anettya

seiket kembang warna barak 
rapi di tembok kamare
ngingetang kamu pujaan hati
ne jani suba resmi dadi gelahang timpal
nresnain tatu hati duh sakite tan kadi-kadi
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
Reff:
tanpa arah pasti kenehe
kadi layangan kepegatin tali
kebayang masa lalu manis nganyudang
sing menyet to mekjang tuah harapan palsu
nyisain rasa benci, kilangan pujaan hati
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
nganti mati rasa tusing terima
tresna pegat ulian memaksa
janji-janji ento harapan palsu
laksana dui nebek di hati
pujaan hati ne biasa kamu
nyisain harapan ne palsu
pujaan hati raris megedi
kamu, kamu, kamu penipu
kamu, kamu, kamu penipu
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
Back to Reff 

ELINGANG NUMBAS CD/KASET/DVD SANE ASLI
MANGDA TEMBANG BALI TETEP AJEG! 

Disclaimer: IPutu-Dirga Blog - tidak menyediakan link download dalam bentuk apapun dan IPutu-Dirga Blog tidak mengupload video ke YouTube, semua video yang tampil di sini bersumber dari masing-masing artis bersangkutan atau dengan kata lain merupakan video official resminya, dan sudah mencantumnkan link sumber, tidak ada video buatan dari saya. Terima Kasih.
Iputu dirga Iputu dirga

KeyWords:
PHP - Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali - PHP, lagu baru Bali, tembang pop Bali, lagu Bali anyar, lagu Bali lawas, lagu lagu Bali, tembang pop Bali, lagu baru2017,tembang pop Bali 2017, chord lagu Bali, lirik lagu Bali, litik tembang pop Bali, lagu Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, tembang Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, tembang saking Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, lagu baru Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, chord Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, kunci gitar Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali, lirik lan kunci Naniq Anettya, Naniq Anettya, Naniq Anettya Bali 

Lirik Lagu Bali "Sekadi Baju - Laras Kedina" + Video Clip

Lirik Lagu Bali "Sekadi Baju - Laras Kedina" + Video Clip - Om Swastyastu, Yening maosang tembang2 pop Bali ring panglimbak jagate mangkin, sampun akeh sane ngawetuang tembang2, artis2 lan band2 tembang pop Bali. Silih sinunggil Penyanyi sane  hits, wenten Laras Kedina. Tembang sane kamedalang punika wenten sane mamurda Sekadi Baju. Tiang pinaka silih sinunggil fans saking Laras Kedina puniki. Penasaran indik tembang2nyane? ring sor puniki sampun kasiagayang link liriknyane, plus kajangkepin sareng video clipnyane. Inggih langsung kemantenn cekidot....

Murda: Sekadi Baju
Vocal: Laras Kedina

tiang anak eluh biasa joh uling kata sempurna
ento ejoh setonden tiang kenal beli
jani tiang suba mrasa dadi, mrasa sempurna
uian beli ada di hidup tiang
beli sing bes ganteng, nanging tiang demen
beli sing kekinian, nanging tiang nyaman
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
Reff:
beli setata nerima sewai-sewai tiang nyaman
tiang sayang ken beli ento ne ngranayang
ulian kuat feeling tiang beli dogen ane nyaman
nampingin idup tiang
beli sing taen ngaenang pipin tiang belus
beli sing taen ngaenang tiang ngambul
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
beli sekadi baju pas di awak tiange
beli skadi sepatu pas di batis tiange
beli sekadi baju neket di awak tiange
beli skadi sepatu, kija dogen pasti milu
ke masa depan tiange mase milu
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
Back to Reff
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
beli sekadi baju pas di awak tiange
beli skadi sepatu pas di batis tiange
beli sekadi baju neket di awak tiange
beli skadi sepatu, kija dogen pasti milu
ke masa depan tiange mase milu

ELINGANG NUMBAS CD/KASET/DVD SANE ASLI
MANGDA TEMBANG BALI TETEP AJEG! 

Disclaimer: IPutu-Dirga Blog - tidak menyediakan link download dalam bentuk apapun dan IPutu-Dirga Blog tidak mengupload video ke YouTube, semua video yang tampil di sini bersumber dari masing-masing artis bersangkutan atau dengan kata lain merupakan video official resminya, dan sudah mencantumnkan link sumber, tidak ada video buatan dari saya. Terima Kasih.
Iputu dirga Iputu dirga

KeyWords:
Sekadi Baju - Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali - Sekadi Baju, lagu baru Bali, tembang pop Bali, lagu Bali anyar, lagu Bali lawas, lagu lagu Bali, tembang pop Bali, lagu baru2017,tembang pop Bali 2017, chord lagu Bali, lirik lagu Bali, litik tembang pop Bali, lagu Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, tembang Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, tembang saking Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, lagu baru Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, chord Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, kunci gitar Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali, lirik lan kunci Laras Kedina, Laras Kedina, Laras Kedina Bali 

Lirik Lagu Bali "Amor Ring Acintya - Tri Partha"

Lirik Lagu Bali "Amor Ring Acintya - Tri Partha" - Om Swastyastu, Yening maosang tembang2 pop Bali ring panglimbak jagate mangkin, sampun akeh sane ngawetuang tembang2, artis2 lan band2 tembang pop Bali. Silih sinunggil band sane  hits, wenten Tri Partha. Tembang sane kamedalang punika wenten sane mamurda Amor Ring Acintya. Tiang pinaka silih sinunggil fans saking Tri Partha puniki. Penasaran indik tembang2nyane? ring sor puniki sampun kasiagayang link liriknyane, plus kajangkepin sareng video clipnyane. Inggih langsung kemantenn cekidot....

Murda: Amor Ring Acintya
Vocal: Tri Partha

nguda kene unduke tepukin tiang
rasa sing ngidang janitiang nerima
rasa sing sanggup, nepukin unduk
tunangan ngalain mati
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
Reff:
inget dugase enu bareng-bareng
raga mecanda girang saling guyonin
sing ada rasa, sebet di hati
setata bagia nyarengin
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
jani beli ngeling sig-sigan
di arepan adi sirep, mesaput putih
dumogi ragan adi ditu
nemuang suarga loka
dumogi amor ring acintya
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
Back to Reff

ELINGANG NUMBAS CD/KASET/DVD SANE ASLI
MANGDA TEMBANG BALI TETEP AJEG! 

Disclaimer: IPutu-Dirga Blog - tidak menyediakan link download dalam bentuk apapun dan IPutu-Dirga Blog tidak mengupload video ke YouTube, semua video yang tampil di sini bersumber dari masing-masing artis bersangkutan atau dengan kata lain merupakan video official resminya, dan sudah mencantumnkan link sumber, tidak ada video buatan dari saya. Terima Kasih.
Iputu dirga Iputu dirga

KeyWords:
Amor Ring Acintya - Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali - Amor Ring Acintya, lagu baru Bali, tembang pop Bali, lagu Bali anyar, lagu Bali lawas, lagu lagu Bali, tembang pop Bali, lagu baru2017, tembang pop Bali 2017, chord lagu Bali, lirik lagu Bali, litik tembang pop Bali, lagu Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, tembang Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, tembang saking Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, lagu baru Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, chord Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, kunci gitar Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali, lirik lan kunci Tri Partha, Tri Partha, Tri Partha Bali 

Lirik Lagu Bali Lawas "Kedekin Jangkrik - Sana" + Video Clip

Lirik Lagu Bali Lawas "Kedekin Jangkrik - Sana" + Video Clip - Om Swastyastu, Yening maosang tembang2 pop Bali ring panglimbak jagate mangkin, sampun akeh sane ngawetuang tembang2, artis2 lan band2 tembang pop Bali. Silih sinunggil band sane  hits, wenten Sana. Tembang sane kamedalang punika wenten sane mamurda Kedekin Jangkrik. Tiang pinaka silih sinunggil fans saking Sana puniki. Penasaran indik tembang2nyane? ring sor puniki sampun kasiagayang link liriknyane, plus kajangkepin sareng video clipnyane. Inggih langsung kemantenn cekidot....

Murda: Kedekin Jangkrik
Vocal: Sana

rikala gulem mengampehang
dipetenge dedet tur sepi
bengong pediddi inget ken unduke
dina dibi pales magegelan
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
kenehe inguh sing karuan
kedekin jangkrik lan nyitnyitan
apa mirib ene madan  peduman
kalah saing ban goba pas-pasan
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
liu unduke mula salah beli
sing taen inget teken janji
setata megelut teken geginan
anggon nyambung idupe riwekasan
https://iputu-dirga.blogspot.co.id/
unduke ene mula salah beli
sing taen nganggurin dewek adi
lantas adi ngemang surat pemegat
ane sing ada alasan

ELINGANG NUMBAS CD/KASET/DVD SANE ASLI
MANGDA TEMBANG BALI TETEP AJEG! 

Disclaimer: IPutu-Dirga Blog - tidak menyediakan link download dalam bentuk apapun dan IPutu-Dirga Blog tidak mengupload video ke YouTube, semua video yang tampil di sini bersumber dari masing-masing artis bersangkutan atau dengan kata lain merupakan video official resminya, dan sudah mencantumnkan link sumber, tidak ada video buatan dari saya. Terima Kasih.
Iputu dirga Iputu dirga

KeyWords:
Kedekin jangkrik - Sana, Sana, Sana Bali, Sana, Sana, Sana Bali - Kedekin jangkrik, lagu baru Bali, tembang pop Bali, lagu Bali anyar, lagu Bali lawas, lagu lagu Bali, tembang pop Bali, lagu baru2017,tembang pop Bali 2017, chord lagu Bali, lirik lagu Bali, litik tembang pop Bali, lagu Sana, Sana, Sana Bali, tembang Sana, Sana, Sana Bali, Sana, Sana, Sana Bali, tembang saking Sana, Sana, Sana Bali, lagu baru Sana, Sana, Sana Bali, chord Sana, Sana, Sana Bali, kunci gitar Sana, Sana, Sana Bali, lirik lan kunci Sana, Sana, Sana Bal

Friday, 18 August 2017

Akhirnya, Terima Pembayaran Pertama dari Survei Toluna! Yuk Ikutan!

Banyak cara mendapatkan penghasilan melalui internet, salah satunya adalah dengan mengikuti survei online yang disediakan oleh beberapa situs. Toluna satu diantara banyaknya situs suvey yang membayar. Saya akan berbagi pengalaman ketika pertama kali mengikuti survei yang ada pada situ ini. Awalnya saya ragu takut situs ini scam/tidak membayar, karena penasaran saya ikuti saja langkah2nya dan ternyata setelah beberapa hari poin terkumpul kita sudah bisa menukar dengan uang yang bisa kita kirim ke paypal kita. Di Toluna ini kita bisa menukar poin kita dengan berbagai macam hadiah, selain uang kita juga bisa menukar dengan pulsa, hadiah boneka dan lain sebagainya. Setelah dua minggu saya melakukan penarikan dan akhirnya cair juga duitnya ke paypal. Ternyata memang situs ini benar-benar membayar, kalian bisa lihat di screnshoot dibawah ini.
kiriman lewat email

Pembayaran masuk diakun Paypal

Untuk kalian yang mau juga merasakan mendapatkan uang dengan ikut survei (eiitts,, ini bukan promosi ya, cuma yang mau ikut saja), silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini. 

#Alat dan Bahan
1. Siapkan Email yang masih aktif untuk mendaftar.
2. Baca cara mengikuti survey biar jawaban sesuai dan dapat banyak pengalaman (saya sudah mengikuti dari situs2 yang sudah mengulas cara ikut survei online dan berhasil).

#Langkah-langkahnya
1. Silakan mendaftar di Toluna Survey
  
2. Buat akun dengan mengisi identitas kalian.
3. Jika sudah berhasil mendaftar, silakan lengkapi profil kalian.
4. Untuk memulai survei, pilih menu Survei, pilih Pusat survei atau Konten yang disponsori. Kedua menu inilah yang akan menghasilkan poin.

5. Setelah kalian klik salah satu, maka kalian akan masuk ke survey yang ditawarkan.
6. Kumpulkan poinnya, kemudian tukarkan!

#Tips dan Trik
1. Sering2lah buka email kalian (email yang didaftarkan) nanti akan ada kiriman jika ada  survey yang baru.
2. Kembali lagi, kalian harus baca sumber tentang mengikuti survey online. (Kemungkinan, artikel selanjutnya akan saya buatkan tutorialnya, untuk saat ini kalian bisa baca di situs lain dulu).
3. Jangan menyerah dan terus mencoba.

#Kesimpulan
Itulah postingan hari ini yang berjudul Akhirnya, Terima Pembayaran Pertama dari Survei Toluna! Yuk Ikutan! silakan like dan bagikan agar bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan terkait postingan Akhirnya, Terima Pembayaran Pertama dari Survei Toluna! Yuk Ikutan! silakan sampaikan melalui kolom komentar yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah membaca postingan tentang Akhirnya, Terima Pembayaran Pertama dari Survei Toluna! Yuk Ikutan! sampai jumpa di postingan selanjutnya.

#KeyWords
ikut survey, cara ikut survey berhadiah, survey online yangmenghasilkan uang, cara dapat uang dari survey di toluna, toluna tempat ikut survey dapat uang, toluna id.