Lirik Lagu Bali "Rindu - Dek Ulik"

Om Swastyastu., kacunduk malih ring blog titiang. dumogi ida sane sareng sami setata kenak lan rahayu rahajeng, ring rahina sane sampun lintang tiang sampun share Lirik Lagu Bali "Dui di Hati - Dek Ulik" mangkin titiang jagi ngicenin lirik tembang pop Bali saking vocalnyane "Dek Ulik" malih sane mamurda "Rindu". Tembang punika yening piragiang becik pisan tur wenten pikenehnyane sane banget ngicenin tutur sane untengnyane nyaritayang indik sapunapi parisolah anak sane ngrasayang rindu.. durusang cingakin ring sor puniki lirik tembangnyane.
Hasil gambar untuk dek ulik

Lirik Lagu Bali "Dui di Hati - Dek Ulik"

Om Swastyastu., kacunduk malih ring blog titiang. dumogi ida sane sareng sami setata kenak lan rahayu rahajeng, ring rahina sane mangkin titiang jagi ngicenin lirik tembang pop Bali saking vocalnyane "Dek Ulik" sane mamurda "Dui di Hati". Tembang punika yening piragiang becik pisan tur wenten pikenehnyane sane banget ngicenin tutur sane untengnyane nyaritayang indik sapunapi parisolah anak sane ngrasayang tresna.. durusang cingakin ring sor puniki lirik tembangnyane.
Hasil gambar untuk dek ulik

Lirik Lagu Bali "Aji - Dewa Arta"

Om Swastyastu, kacunduk malih ring blog titiang. dumogi ida sane sareng sami setata kenak lan rahayu rahajeng, ring rahina sane mangkin titiang jagi ngicenin lirik tembang pop Bali saking vocalnyane "Dewa Arta" sane mamurda "Aji". Tembang punika yening piragiang becik pisan tur wenten pikenehnyane sane banget ngicenin tutur sane untengnyane nyaritayang indik sapunapi parisolah pianak sareng ajinnyane. tembang puniki akeh pisan tatueknyane... durusang cingakin ring sor puniki lirik tembangnyane.

Conto Pitaken Basita Paribasa

Indayang artiang Basita Paribasa ring sor punikipa! Cawisannyane rerehang ring sornyane antuk nyocokang sane encen pinih patut/adung sareng lengkaranyane.