Sunday, 20 November 2016

Nyurat Lengkara Bahasa Bali

Bagikan ini ke :

Nyurat soroh-soroh lengkara.

  1. Lengkara Pamidarta (.) cecirnnyane ring unkur lengkara (kalimat) suaranyane rata (datar), yening ring basa Indonesia kabaosang kalimat berita. 
  2. Lengkara Pitaken (?) cecirennyane ring ungkur lengkara wenten tanda tanya, suarannyane ngunggahang tur neges ring ungkur, yening ring basa Indonesia kabaos kalimat tanya.
  3. Lengkara Pituduh (!) cecirennyane ring ungkur lengkara wenten tanda seru ssuarannyane ngunggahang tur neges ring arep. Yening ring basa Indonesia kabaos Kalimat seru.
  4. Lengkara Nuutang reraosan (kalimat langsung) cecirennyane wenten tanda (".....").
Ring sor puniki kaunggahang makudang-kudang imba (contoh) soang-soang lengkara sane wenten ring ajeng.

1. Lengkara Pamidarta/pidarta
*Pan Ginting suba neked di Jawa.
*Men Laksmi kantun ngereh ulam

2. Lengkara Pitaken.
*Sira wastan jerone?
*Sira sane madue tas puniki?

3. Lengkara Pituduh
*Ah, depang suba keto!
*Oyongang! da jemaka pipise ento!

4. Lengkara Nuutang reraosan
*Pak Kelian mataken, "Uling pidan sampun meneng driki?"
*Men Bekung nyawis, "Sampun kalih warsa Pak!"


Nggih amunika dumun yening wenten semeton sane jagi nyangkepin durusang nggih komen manten ring kolom komentar, Om Santih, Santih, Santih Om.

KeyWords:
Lengkara, lengkara Bali, kalimat dalam bahasa Bali, Kalimat Bali, Kumpulan kalimat berbahasa Bali.

0 Tanggapan Artikel Ini:

Catatan sebelum berkomentar:
1. Berkomentarlah sesuai dengan postingan yang dibaca.
2. Link hidup pada komentar otomatis akan terhapus!
3. Komentar SPAM dan SARA otomatis dihapus!!!
4. Dilarang ngiklan di kolom komentar!
Mohon untuk dipatuhi demi kenyaman kita bersama
TERIMA KASIH.